Management. Studijní obory OEAEP

Bakalářský a Magisterský navazující na bakalářský:

Ekonomika práce a řízení lidských zdrojů

Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti manažerských studií, zejména s důrazem na řízení lidských zdrojů. Studium akcentuje předměty z oblasti psychologie, managementu, ekonomiky a souvisejících disciplín.

Možnosti uplatnění absolventa

  • Pracovník personálních útvarů
  • Personální poradce a specialita na human resources
  • Pracovník příslušných ekonomických a personálních útvarů v různých institucích či firmách

Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.

Profilové předměty

Přihláška ke studiu online

Naše moto – „Vzděláním k úspěchu!!“

Zavolejte nám již dnes!
tel.: +420 774 470 455

"Up"