Otázky a odpovědi studentů

Jaké dokumenty odevzdává uchazeč o studium, komu a v jakém časovém horizontě

Časový harmonogram přijímacího řízení:
Podávání přihlášek průběžně – přihláška se podává online prostřednictvím webových stránek www.oeaep.cz
Upozorňujeme, že administrativní poplatek za podání přihlášky činí 500,- Kč.
Poplatek může být uhrazen bezhotovostním převodem nebo v hotovosti při pohovoru.
Údaje pro platbu jsou:
Peněžní ústav: Komerční banka
Kód banky: 0100
Číslo účtu: 107-8159420257
Variabilní symbol: rodné číslo

Po podání přihlášky a uhrazení registračního poplatku (bankovní cestou) se s Vámi v průběhu 2 pracovních dnů spoji pracovník studijního oddělení a domluví s Vámi termín motivačního pohovoru.

V případě kladného výsledku pohovoru, a pokud se uchazeč rozhodl závazně studovat na jakékoliv z poboček OEAEP, tak ze všeho nejdřív prostřednictví emailu obdrží od vedoucího dané pobočky nebo pražského studijního oddělení smlouvu k prostudování.

Po kontrole a správnosti údajů ze strany studenta, je nutné aby tuto smlouvy 2 krát vytisknul a podepsal, a následně buď odeslal či donesl osobně vedoucímu vybrané pobočky či na pražské studijní oddělení spolu s balíkem následujících dokumentů:
- Čestné prohlášení o pravdivosti údajů dle ustanovené normy, vyplněné osobně
- Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bakaláři i diplom a vysvědčení o státní zkoušce
- Kopii dokladu občanského průkazů, nebo cestovního pasu
- Kopii rodného listu
- Lékařské potvrzení (i pro kombinované studium)
- Kopii dokladu o změně osobních údajů (v případě změny ve vysvědčení, když byla změna osobních údajů, např. oddací list při změně příjmení)
- 8 ks fotografií velikosti 3,5 x 4,5 cm, rub fotografie bude označen jménem a datem narození

Je nutno dokumenty odevzdat?
Ano, je nutné všechny tyto dokumenty a doklady odevzdat v plném výše uvedeném rozsahu a v dohodnutých termínech, jinak nebude možné provést zápis studenta ke studiu na MAŘP Kyjev a tím nebude samozřejmě moct nastoupit semestr ve vybrané pobočce. Také není možný následný výdej diplomu, pokud studentovi chybí některý z výše uvedených dokladů.

Jaká je výše školného a komu se hradí, liší se cena jednotlivých oborů?
Platba školného za 1. semestr musí být uhrazena dle smlouvy o studiu nebo na základě individuální dohody studenta s vedením školy. Ve smlouvě je též uvedené číslo účtu, na které se platby provádějí. Jako variabilní symbol prosíme uvádět celé rodné číslo studenta (bez lomítka) Výši školného jednotlivých oborů najdete na následujícím odkazů - http://oeaep.cz/images/delka_studia.pdf

Kam se hradí školné?
Pro úhradu v Kč prosím používejte č.ú. KB 107-8159420257/0100, jako variabilní symbol prosím uvádějte své rodné číslo bez lomítka. Pro Platbu v EUR prosím používejte č.ú. 51-136120247/0100, IBAN CZ5101000000510136120247, BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX. Jako variabilní symbol prosím uvádějte své rodné číslo bez lomítka.

Může studiu hradit částečně nebo celé zaměstnavatel?
Ano, je to možné, pokud se student dohodne se svým zaměstnavatelem, nebo mu to zaměstnavatel nabídne sám.

Na koho se mám obrátit potřebuju-li vystavit fakturu?
Obracejte se prosím na Administraci Otevřené evropské akademie ekonomiky a politiky OEAEP s.r.o. Argentinská 286/38 170 00 Praha 7 Holešovice Tel.: +420 233 382 850 Mob.: +420 774 470 455 Email: oeaep @oeaep.cz

K čemu slouží Moggis?
Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o Vaší výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi pedagogy, zaměstnanci studijního oddělení a zástupci, vedením centra apod. Systém Moggis je prověřený na řadě jiných vysokých škol, a proto doufáme, že s ním budete spokojeni.

Kde a kdy bude probíhat výuka a zkoušky, zápočty?
Termíny výuky, zkoušek a zápočtu se dozvíte vždy prostřednictvím informačního systému Moggis, kde se také na zkoušku či zápočet můžete přihlásit. Tam je také uvedeno místo průběhu hodiny či zkoušky.

Od koho a v jakém časovém horizontu obdrží nový student přístup na moggis, intranet?
Nový student obdrží všechny potřebné informace a údaje pro přihlášení jak do Moggisu, tak do Intranetu od správce studijních systému prostřednictvím emailu, a to jakmile je student oficiálně přijat ke studiu a má uhrazené školné za semestr.

Jak se dozvím o změně výuky?
Změna výuky je opět k nalezení v systému Moggis, a to v záložce Nástěnka, která slouží pro komunikaci mezi studenty, profesory a studijním oddělením a ostatními zaměstnanci. Tam jsou zveřejňované všechny změny a oznámení.

Kde je možno nalézt studijní plány na daný semestr?
Studijní plán má každý student zanesený v Moggisu, kde ho taky najde po přihlášení do systému.

"Up"