PROFESNÍ VZDĚLÁNÍ
Exkluzivní Program MSc-Pro (Praktický management)

Proč studovat program MSc-Pro Praktický management?

  • Praktický management vám umožní vzdělávat se moderní formou s individuálním přístupem, konzultovat s odborníky a navazovat nové kontakty.
  • Praktický management znamená aplikaci vědomostí přímo do praxe – cílem studia je obhajoba závěrečné práce a řešení konkrétního procesu.
  • Praktický management s OEAEP– Motivace, Síla, Cíl
  • Získané znalosti a dovednosti si zafixujete celoživotně – sami se naučíte nejlepšímu řešení a postupu.
  • Správnost řešení a postupů si ověříte individuálními konzultacemi „na míru“.
  • Konkrétní znalosti a dovednosti prezentujete jako návrh implementace konkrétního řešení business/HR/komunikačního procesu z praxe.
  • Volitelné moduly nabízí další rozšíření kvalifikace a znalostí či dovedností.

STRUKTURA PROGRAMU

Program MSc Praktický management se skládá celkem z 10 předmětů. Student absolvuje 5 povinných předmětů a 5 předmětů z volitelného modulu (dle výběru). Program obsahuje cca 400 hod. výuky včetně 80 hod. konzultací na přípravu závěrečné práce.

Harmonogram studia (1 nebo 2 semestry)
1. měsíc (1., 2. měsíc): studium teorie, výběr konkrétního procesu k analýze
2. měsíc (3., 4. měsíc): studium teorie a výzkum vybraného procesu (business/HR/komunikačního)
3. měsíc (5., 6. měsíc): analýza vybraného procesu
4. měsíc (7., 8. měsíc): nabídka a prezentace řešení
5. měsíc (9., 10. měsíc): nabídka postupu implementace řešení
6. měsíc (11., 12. měsíc): obhajoba

Specializace a povinné moduly

Strategické řízení a plánovaní
1. Strategický management
2. Strategický marketing
3. Manažerské rozhodování
4. Finanční plánování
5. Korporátní kultura

Operativní řízení a plánovaní
1. Operativní plánování
2. Finance pro manažery
3. Řízení lidských zdrojů
4. Operativní marketing
5. Řízení prodeje

Human resources
1. Plánování a rozvoj lidských zdrojů
2. Získávání a výběr pracovníků
3. Firemní vzdělávání
4. Self-management
5. Organizační chování

PR, marketing a reklama
1. Marketing a marketingová komunikace
2. Marketingový management
3. PR, sociální a masová komunikace
4. Internet a nová média
5. E-commerce

Vy si vybíráte specializaci svého MSc-Pro i jednotlivé předměty, které chcete studovat. Záleží pouze na Vás a Vašich preferencích.

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce, která by měla být zároveň jakýmsi návodem na řešení otázek, které studenta programu zajímají, týkají se ho, a které řeší ve své manažerské praxi.

attestation

Po úspěšné obhajobě závěrečné práce dostanete Certifikát MSc-Pro.

Studovat lze i formou intenzivního expres-programu - jen 45 dnů!

Ceny zacinaji jiz od 17.550,- CZK a záleží na obsahu a délce studia.

Jak na to? Jednoduše: vyberte si specializaci a

Přihlaste se ke studiu!

"Up"