Studijní obory OEAEP

Bakalářský a Magisterský navazující na bakalářský:

 • Ekonomika a management podnikání (management organizací)
 • Ekonomika a řízení lidských zdrojů,
 • Management cestovního ruchu,
 • Management ve zdravotnictví a farmacii,
 • Praktická psychologie,
 • Sociální a psychologické poradenství,
 • Sociologie masové komunikace a žurnalistika (média a komunikace),
 • Sociologie řízení public relations

Management cestovního ruchu a hotelových služeb

Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti řízení cestovního ruchu a hotelových služeb s akcentem na ekonomické, právní a manažerské znalosti a komunikační dovednosti.

Možnosti uplatnění absolventa

 • Specialista pro práci v cestovních kancelářích a agenturách
 • Specialista pro oblast cestovního ruchu a regionálního rozvoje v příslušných odborech veřejné správy
 • Řídící pracovník v oblasti hotelových služeb
 • Specialista pro samostatnou i týmovou práci ve specializovaných firmách a institucích

Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.
Profilové předměty

Přihláška ke studiu online

Sociologie masové komunikace a žurnalistika (média a public relations)

Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti masové komunikace, médií, reklamy, public relations a také specifických komunikačních technik užívaných v oblasti, mediace, veřejné prezentace atd. Obor se v průběhu studia dělí na specializace žurnalistika a komerční komunikace.

Možnosti uplatnění absolventa

 • Žurnalista, pracovník v tiskových, audiovizuálních a internetových médiích
 • Mediální analytik
 • Odborník v oboru sociologie médií
 • Kreativní i řídící pracovník v oblasti reklamy a public relations
 • Specialista pro práci v rozvojových, propagačních a PR agenturách a v oblasti marketingu

Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.
Profilové předměty

Přihláška ke studiu online

Sociální a psychologické poradenství

Studium poskytuje vědomosti a dovednosti v oblasti sociální psychologie, psychologické a sociologické metodologie a psychodiagnostiky, v oblasti poradenství, sociální práce a v psychologii péče o nejrůznější věkové a sociální skupiny. Současně reaguje na aktuální společenskou poptávku po aplikaci psychologických, sociologických poznatků a dovedností v nejrůznějších oblastech společenské praxe, při řešení sociálních, ekonomických, politických a zdravotních problémů.

Možnosti uplatnění absolventa

 • Odborný pracovník v poradnách a institucích zabývajících se psychologickým a sociálním poradenstvím
 • Odborný pracovník pro konzultační činnost v oblasti sociální práce
 • Odborný pracovník nebo poradce personálních útvarů firem a institucí pro oblast psychologie a sociologie práce
 • Pracovník v pedagogických institucích a konzultant pro sociálně-psychologické otázky ve školství
 • Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.
  Profilové předměty

  Přihláška ke studiu online

Management ve zdravotnictví a farmacii

Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti řízení zdravotnických a farmaceutických organizací a zařízení. Klade důraz především na manažerskou, ekonomickou, právní a etickou stránku problematiku dané oblasti.

Možnosti uplatnění absolventa

 • Specialista pro práci v manažerských funkcích ve zdravotnických zařízeních
 • Specialista pro samostatnou i týmovou práci ve firmách a institucích působících ve farmacii
 • Specialista pro práci ve zdravotních pojišťovnách
 • Specialista pro práci v příslušných odborech veřejné správy

Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.

Profilové předměty

Přihláška ke studiu online

Ekonomika práce a řízení lidských zdrojů

Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti manažerských studií, zejména s důrazem na řízení lidských zdrojů. Studium akcentuje předměty z oblasti psychologie, managementu, ekonomiky a souvisejících disciplín.

Možnosti uplatnění absolventa

 • Pracovník personálních útvarů
 • Personální poradce a specialita na human resources
 • Pracovník příslušných ekonomických a personálních útvarů v různých institucích či firmách

Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.

Profilové předměty

Přihláška ke studiu online

Studijní obor Praktická psychologie

Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti disciplín vycházejících z psychologické teorie a základů dalších společenských věd a směřované k výkonu praktických psychologických profesí, zejména ve sféře pracovní psychologie, komunikačních situací, facilitace a mediace, řešení konfliktů, vyjednávání, zvláštní pozornost bude věnována také psychodiagnostice.

Možnosti uplatnění absolventa

 • Praktický či pracovní (firemní) psycholog
 • Specialista na psychodiagnostiku
 • Specialista na krizovou komunikaci z hlediska psychologie
 • Komunikační poradce v privátním i veřejném sektoru

Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.

Profilové předměty

Přihláška ke studiu online

Naše moto – „Vzděláním k úspěchu!!“

Zavolejte nám již dnes!
tel.: +420 774 470 455

"Up"