Doktorské studium na OEAEP

OEAEP vypisuje přijímací řízení na doktorské studium Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky na základě akreditace své mateřské univerzity – Mezinárodní akademie řízení personálu (MAŘP) v Kyjevě – zahajuje program doktorského studia, jehož absolventi obdrží titul Ph.D. (philosophiae doctor).

Doktorské studium vypisujeme pouze externí (kombinovanou) formou.
Doktorské studium vypisujeme mj. v těchto oborech:
 • Ekonomie
 • Management
 • Řízení lidských zdrojů a personalistika
 • Sociologie
 • Psychologie
 • Politologie
 • Mezinárodní vztahy
 • Pedagogika
 • Kulturologie
 • Historie
 • Reklama

eventuálně další obor dle návrhu zájemce o studium po konzultaci s vedením MAŘP (obor musí být na MAŘP akreditován).

Podmínky přijímacího řízení, informace o organizaci studia a škol,ném naleznete zde: Základní info

Přihlášku ke studiu naleznete zde

Veškeré informace a konzultace Vám poskytne odborný garant doktorského studia Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. Kontaktujte ho na emailu: pzantovsky@seznam.cz

Studentům Vyšších odborných škol

Rádi bychom vám sdělili, že AKADEMIE má pro vás nabídku navazujícího vysokoškolského studia. Student konkrétního oboru najde vhodné navazující studium na své předchozí odborné vzdělávání již v jeho průběhu.

Bakalářské studium navazujícího oboru u nás bude studovat dva standardní semestry a jeden zkrácený, avšak následné magisterské studium už jen tři semestry. Tedy magisterského titulu dosáhne za necelé 3 roky po VOŠ (2 roky a 8 měsíců).

Studentům VOŠ s navazující odborností můžeme nabídnout vzdělávání v těchto oborech:

 • Ekonomika - ŘLZ
 • Management cestovního ruchu a hotelových služeb
 • Management ve zdravotnictví a farmacii
 • Sociální a psychologické poradenství
 • Praktická psychologie
 • Média a public relations

za těchto podmínek:

student nemusí mít ukončené studium absolutoriem – hlásí se ke studiu již v průběhu posledního ročníku VOŠ

předkládá kompletní výpis známek všech předmětů dosavadního studia VOŠ

pro nástup a zahájení studia potřebujeme 8x pasové foto, ověřenou kopii maturitního vysvědčení, lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu, čestné prohlášení o pravdivosti osobních uvedených v přihlášce ke studiu.

"Up"