Studijní obor Praktická psychologie

Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (psychika) a snaží se je popsat, vysvětlit.

Cílem psychologie je získané poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví, prostřednictvím psychoterapie jich lze využít i k léčebným účelům. Člověk, zabývající se psychologií výzkumně i prakticky je psycholog, člověk provádějící psychoterapii je psychoterapeut.

V současné době jeden z nejatraktivnějších humanitních oborů, který se těší obrovskému zájmu ze strany studentů a uchazečů. Absolvent studia praktické psychologie najde velmi široké uplatnění v soukromém či veřejném sektoru.

Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti disciplín vycházejících z psychologické teorie a základů dalších společenských věd a směřované k výkonu praktických psychologických profesí, zejména ve sféře pracovní psychologie, komunikačních situací, facilitace a mediace, řešení konfliktů, vyjednávání, zvláštní pozornost bude věnována také psychodiagnostice.

Možnosti uplatnění absolventa

  • Praktický či pracovní (firemní) psycholog
  • Specialista na psychodiagnostiku
  • Specialista na krizovou komunikaci z hlediska psychologie
  • Komunikační poradce v privátním i veřejném sektoru

Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.

Profilové předměty

Přihláška ke studiu online

Naše moto – „Vzděláním k úspěchu!!“

Zavolejte nám již dnes!
tel.: +420 774 470 455

"Up"