Sociologie masové komunikace a žurnalistika (média a public relations)

Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti masové komunikace, médií, reklamy, public relations a také specifických komunikačních technik užívaných v oblasti, mediace, veřejné prezentace atd. Obor se v průběhu studia dělí na specializace žurnalistika a komerční komunikace.

Možnosti uplatnění absolventa

 • Žurnalista, pracovník v tiskových, audiovizuálních a internetových médiích
 • Mediální analytik
 • Odborník v oboru sociologie médií
 • Kreativní i řídící pracovník v oblasti reklamy a public relations
 • Specialista pro práci v rozvojových, propagačních a PR agenturách a v oblasti marketingu

Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.
Profilové předměty

Přihláška ke studiu online

Sociální a psychologické poradenství

Studium poskytuje vědomosti a dovednosti v oblasti sociální psychologie, psychologické a sociologické metodologie a psychodiagnostiky, v oblasti poradenství, sociální práce a v psychologii péče o nejrůznější věkové a sociální skupiny. Současně reaguje na aktuální společenskou poptávku po aplikaci psychologických, sociologických poznatků a dovedností v nejrůznějších oblastech společenské praxe, při řešení sociálních, ekonomických, politických a zdravotních problémů.

Možnosti uplatnění absolventa

 • Odborný pracovník v poradnách a institucích zabývajících se psychologickým a sociálním poradenstvím
 • Odborný pracovník pro konzultační činnost v oblasti sociální práce
 • Odborný pracovník nebo poradce personálních útvarů firem a institucí pro oblast psychologie a sociologie práce
 • Pracovník v pedagogických institucích a konzultant pro sociálně-psychologické otázky ve školství
 • Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.
  Profilové předměty

  Přihláška ke studiu online

Naše moto – „Vzděláním k úspěchu!!“

Zavolejte nám již dnes!
tel.: +420 774 470 455

"Up"