Pedagogický tým OEAEP

Pedagogický tým OEAEP se skládá z předních odborníků ve vyučovaných oborech, a to jak z akademického, vysokoškolského a vědeckého prostředí, tak z praxe.

Při jeho sestavování jsme měli na mysli koncepční a synergické propojení teoretických odborníků s pedagogy, kteří jsou nositeli osobní, nezaměnitelné, ale velice poučné odborné praktické zkušenosti.
"Up"